Her er husets varmetab størst

Har du et hus, der er utæt eller dårligt isoleret, så har du et stort varmetab – og det giver en høj varmeregning. Varmetab betyder, at den varme du fører ind i huset ved hjælp af forskellige varmekilder, forsvinder ud af huset igen. I moderne huse er der taget forbehold for dette ved at tænke i nye konstruktioner og detaljer, der begrænser varmetabet, men i ældre huse er varmetabet som regel massivt.

Vi har fundet de to steder i et hus, hvor varmetabet er størst, og giver dig desuden et par gode forslag til at nedbringe tabet og ikke mindst din varmeregning.

Et uisoleret loft

Har du et loft, der ikke er isoleret – eller kun er sparsomt isoleret – så er det den største synder på varmetabskontoen. Op mod 30% af varmetabet sker her, og det skyldes, at loftet og taget generelt fylder mange kvadratmeter.

Hvis du vil tabet til livs – eller i hvert fald reducere det – så kan du med fordel efterisolere loftet, fortæller Efterisolering Danmark (se evt. mere på https://www.efterisoleringdanmark.dk/loftisolering): “Efterisolering af loftet er en proces, der hurtigt kan mærkes på varmeregningen. Det kan være lidt dyrt, da der ofte skal etableres dampspærre for at undgå fugt, råd og skimmelsvamp, men på trods af det, så er udgiften som regel tjent hjem i løbet af 6 år.”

Uisolerede ydervægge

Er dit hus bygget før 1979, så er der gode chancer for, at der ikke er nogen isolering i hulmuren mellem ydervæggen og indervæggen. Er det bygget fra 1980 til starten af 90’erne, så er der sandsynligvis isolering, men den er ofte mangelfuld. Og den manglende eller dårlige isolering er skyld i et stort varmetab.

For at reduere dette varmetab kan du efterisolere hulmuren ved hjælp af granulat, der blæses ind. Igen fortæller Efterisolering Danmark: “Hulmursisolering er et relativt billigt indgreb, der hurtigt sparer dig for en del penge, og tilbagebetalingstiden er kun 2-3 år.”

Der er altså al mulig grund til at overveje om efterisolering, kunne være noget for dig.