AB 92 kan være svær at overskue

AB 92 er betegnelsen for de almindelige betingelser for arbejder og leverandører i bygge- og anlægsvirksomhed, som boligministeriet udfærdigede i december 1992 i samarbejde med en lang række af byggeriets parter fra både entreprenørsiden og bygherresiden. Der er tale om et frivilligt regelsæt, som dækker aftaleforholdet mellem netop bygherre og entreprenør.

Betingelserne har siden opnået status som byggeriets bibel. Der er ikke tale om en lov, men om et såkaldt “agreed document”, og skal i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende. AB 92 dækker over alle dele af en byggeopgave, både for håndværkere, bygherre og andre involverede partere. Og den gælder for alle størrelser af byggerier lige fra et privat parcelhus til større offentlige byggerier. AB 92 er yderst omfattende, og svær at overskue. Derfor er det altid en god ide at få professionel rådgivning, hvis du skal foretage et byggeri. Det skal i øvrigt bemærkes, at handler det om totalentreprise, skal benyttes reglerne ABT 93.

Ved at følge AB 92 sikres en afbalanceret af parternes rettigheder og pligter over for hinanden, og at hverken bygherre eller entreprenør forfordeles. Regelsættet indeholder bestemmelser om hvorledes parterne skal stille økonomisk sikkerhed over for hinanden, om hvordan man skal forholde sig i tilfælde af mangler ved byggeriet, om hvordan betalingen skal foregå og om hvordan tvister skal løses. Generelt indeholder regelsættet at tage stilling til de forhold, der almindeligvis ses at kunne give anledning til konflikter. Har du svært ved at overskue de forskellige regler som AB 92 omfatter, så er det oplagt at tage kontakt til en advokat via Hviid Advokater, der råder over specialister på området. En mulighed er også at søge vejledning og få overblik via www.ab-92.dk. Her kan du finde en komplet oversigt over AB 92, men også en lidt kortere gennemgang. Du kan blandt andet få en oversigt over bygherrrens forpligtelser, om forsikring og sikkerhedsstillelse, forholdene ved tidsforlængelse og forsinkelse, om syn og skøn samt tvister, om hvordan man skal forholde sig ved mangler ved byggeriet, alt omkring aflevering af byggeriet plus omkring eftersyn.

Hviid Advokater er landsdækkende med kontorer i både København, Aarhus, Odense, Vejle, Kolding, Roskilde, Aalborg, Silkeborg, Esbjerg og Herning. Du kan hos Hviid både trække på fordelene ved den landsdækkende service, men du får også en stor viden om de lokale forhold. Det er super let at komme i kontakt med Hviid Advokater. Via www.ab-92.dk skal du blot udfylde en formular med informationer om dine kontaktinformationer, og du vil blive kontaktet.